Dota 2

Nachádza sa Dota medzi Merkúrom a Venušou ?

Zásadná otázka, kde sa nachádza naša obľúbená mapa sa dá vypočítať vďaka spellu od Invokera, sunstriku ! Stačí brať do úvahy, že sunstrike je vlastne lúč svetla zo Slnka.

Na Zemi trvá celý cyklus zmeny dňa a noci 24 hodín, čo je presnejšie 86 400 sekúnd. V Dote trvá táto zmena 8 minút = 480 sekúnd. Teda jedna sekunda v Dote sa rovná 180 sekundám v reálnom živote. Slnečný lúč cestuje zo Slnka na Zem približne 8 minút a 20 sekúnd, čo predstavuje 500 sekúnd v realite a 2.77 sekundy v Dota čase. Sunstriku trvá 1.7 Dota sekúnd, kým dopadne od jeho zamerania. V Dota čase by trvalo 2 sekundy, kým slnečné svetlo dopadne na povrch Venuše a niečo cez 1 sekundu, kým dopadne na povrch Merkúru.

Veľkolepým záverom teda je, že mapa Doty sa musí nachádzať niekde medzi Merkúrom a Venušou. Jedine, že by nie a OSfrog potrebuje fixnúť dopad sunstriku.

Zdroj: reddit Obrázok: reinder88

Pozrite si video najlepších sunstrikov z MMR hier.

Hejt

To Top